Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje) – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

Źródło: www.saferinternetday.org.

Od kilku lat bierzemy udział w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu. W ramach obchodów prowadzone są wykłady i pogadanki z uczniami.
Celem zajęć jest zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jak i sprawców. Zajęcia prowadzone są w oparciu o scenariusz i materiały opracowane przez Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Ponadto w ramach zajęć i informatyki prowadzne są lekcje mające na celu:

  • świadomienie uczniom, że należy dokładnie czytać regulaminy gier, konkursów i drobnych form zakupów, jakie oferowane są za pośrednictwem telefonii komórkowej (np. konkursy i zakupy SMSowe);
  • zwrócenie uwagi na to, aby rozsądnie i mądrze wybierać rodzaje konkursów, w jakie warto się angażować;
  • uczulić młodzież na nieuczciwe i celowe wprowadzanie w błąd użytkowników form „płatności via SMS” oraz na to, że mogą się narazić na duże koszty korzystania z telefonów komórkowych.
  • Zapoznanie z przykładowymi sytuacjami wyłudzania danych na portalach społecznościowych i e-mail pod pozorem otrzymania bonów zakupowych lub innych korzyści materialnych.
  • Do góry

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika

film izle