Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Egzamin Gimnazjalny


O egzaminie

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń (słuchacz) kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest bowiem jednym z warunków jej ukończenia.

Jeżeli jakiś uczeń (słuchacz) nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym.

Liczba punktów uzyskana na egzaminie gimnazjalnym nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Wynik egzaminu gimnazjalnego jest jednak brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół.

Źródło: www.cke.edu.pl


Ważne adresy

Pełną informację na temat egzaminu gimnazjalnego:

  • Ogólnie o egzaminie gimnazjalnym
  • Standardy wymagań egzaminacyjnych
  • Informatory
  • Procedury
  • Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
  • Informacje o wynikach krajowych

można znaleźć na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej www.cke.edu.pl


Przykładowe arkusze egzaminacyjne

Wiele przykładowych arkuszy egzaminacyjnych znaleźć można na stronach

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny zbliża się nieubłaganie. Poniżej zamieszczamy bardzo informacje Centralnej Komisji Edukacyjnej:
- dla ucznia (format pdf)
- dla rodzica/opiekuna prawnego (format pdf)

Przygotowanie do egzaminu

W ramach przygotowania do egzaminu gimnazjalnego, w szkole organizowane są cotygodniowe zajęcia do klas 3 z przedmiotów tj. język polski, język angielski, historia, matematyka, fizyka, geografia, biologia i chemia. Zajęcia odbywają się w grupach do 13 osób. Szczegółowy harmonogram znajduje się w gablocie w holu szkoły oraz na stronie internetowej w dziale "Dla uczniów > Plany zajęć

".

Co roku, w grudniu, uczniowie klas 2 i 3 uczestniczą w próbnym egzaminie gimnazjalnym, który odbywa się na tych samych zasadach, co egzamin organizowany przez CKE. Uczniowie mają okazję zapoznać się z procedurami obowiązującymi na egzaminie gimnazjalnym. Pozwoli to zmniejszyć stres na właściwym egzamienie.
Arkusze egzaminacyjne są sprawdzane przez nauczycieli naszego gimnazjum. O wynikach informowani są uczniowie oraz ich rodzice/prawni opiekunowie w trakcie wywiadówek.

Do góry

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika