Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Historia naszej szkoły

Dzień 1 września 1999 r. przyniósł zmiany w polskiej oświacie. W Sułowie, z istniejącej od 1945 r. szkoły podstawowej, powołano Zespół Szkół, który stanowiły: Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego i Gimnazjum w Sułowie. W Zespole tym uczyło się 589 uczniów w 23 oddziałach (klasy od 0 do VI, klasy VIII oraz klasy I gimnazjum), pracowało 40 nauczycieli.

Od 1 września 2001 r. nastąpił rozdział zespołu szkół i Gimnazjum w Sułowie stało się odrębną placówką. Prowadzona przez te lata z młodzieżą praca wysoko wykwalifikowanej kadry Pedagogicznej przyczyniła się do wielu osiągnięć szkoły. Młodzież bierze udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych, z których przywozi puchary, wyróżnienia i nagrody. Gimnazjum w Sułowie jest również organizatorem konkursów i zawodów powiatowych.

Uczniowie biorą aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijając swe zainteresowania pracują również w agendach działających w szkole. Są to koła: języka angielskiego, matematyczne, fizyczne, geograficzne, eksperymentu chemicznego, informatyczne. Prowadzone są dla dziewcząt i chłopców zajęcia SKS-u oraz chóru szkolnego. Twórczą inwencją wykazują się uczniowie działający w Samorządzie Uczniowskim, Międzynarodowym Programie Badawczym Globe, Szkolnym Kole Krajoznawczo-Turystycznym, PCK, LOP, SKO.

Ofertę edukacyjną i wychowawczą dla młodzieży poszerzono o realizację projektów ogólnoszkolnych i pozaszkolnych oraz warsztatów dzięki współpracy ze stowarzyszeniami: Stowarzyszeniem na Rzecz Ekologii Humanistycznej „Ekos”, Towarzystwem Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, Salezjańską Sportową Organizacją Salos „Avanti”, Uczniowskim Ludowym Klubem Sportowym "Orion" oraz Łódzkim Oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Fotografików. Efektem tej współpracy była m.in. współorganizacja cyklu 10 Sympozjów Naukowych "Postawy proekologiczne u progu XXI wieku" o zasięgu ogólnopolskim.

Swój wkład w pracę szkoły mają także rodzice, którzy ściśle współpracują z dyrekcją oraz gronem pedagogicznym, służą pomocą, a także wspierają placówkę finansowo.

W historię szkoły na stałe wpisana jest współpraca z Dolnośląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Klubu Ekologicznego, a także z wyższymi uczelniami: Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Liczne projekty i uroczystości organizowane były również dzięki hojnemu wsparciu Sponsorów, którzy często pragną pozostać anonimowi.

1 września 2009 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie rozpoczęło naukę 175 uczniów w 8 oddziałach klas I-III gimnazjum z Sułowa oraz 16 wsi oddalonych od szkoły od 2 do 17 km (Sulimierz, Słączno, Miłosławice, Ruda Sułowska, Gruszeczka, Pracze, Łąki, Grabówka, Wilkowo, Olsza, Baranowice, Dunkowa, Brzezina Sułowska, Węgrzynów, Niezgoda). Od lat uczniów bezpiecznie dowozi firma przewozowa „Iskra”. Kształcenie i wychowanie uczniów prowadzi kadra 25 nauczycieli pedagogów. O dobrą, jakość pomieszczeń szkolnych oraz terenów przyszkolnych dba kilkunastoosobowy personel obsługi, a w administracji szkoły pracuje troje pracowników. Bazę szkoły stanowi 11 sal lekcyjnych, w tym 2 pracownie komputerowe, 2 pracownie językowe, 1 świetlica, 1 biblioteka, 1 sala gimnastyczna z zapleczem, gabinety: dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, sekretariat, księgowość, archiwum.

Nasza szkoła jest otwarta dla wszystkich, którzy pragną tu realizować swoje cele i marzenia.

Do góry

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika

film izle