Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Nadanie szkole imienia Jana Pawła II

Aby nasze gimnazjum mogło nosić imię tak wybitnego Polaka, szkoła musiała podjąć wiele działań. Wystosowano między innymi prośbę o nadanie imienia Jana Pawła II do Burmistrza Gminy Milicz oraz list do Jego Ekscelencji księdza biskupa Mariana Gołębiewskiego z prośbą o wyrażenie zgody na obranie przez naszą szkołę za patrona papieża Polaka. Po przejściu wszystkich procedur Rada Miejska w Miliczu 29 czerwca 2006 roku podjęła uchwałę w sprawie nadania Gimnazjum w Sułowie imienia Jana Pawła II.

Dzień 31.03.2007 r. dla społeczności gimnazjalnej, jak również dla sułowskiej wspólnoty parafialnej, był pełen niezapomnianych chwil. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą koncelebrowaną w Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, której przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Edward Janiak.

Po homilii nastąpiło poświęcenie i przekazanie sztandaru; sztandaru, który dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Małej Ojczyzny. Poczet sztandarowy rodziców przekazał sztandar Pani Dyrektor Krystynie Piosik, która oddała go w ręce chorążego pocztu gimnazjalistów.

Po zakończeniu uroczystości w kościele nastąpił przemarsz głównymi ulicami Sułowa uczniów Gimnazjum w Sułowie oraz gości na czele z nowo poświęconym sztandarem.

Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej z wizerunkiem Jana Pawła II i cytatem z homilii Ojca Świętego „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: w imieniu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pani Beaty Pawłowicz, starszy wizytator – Pani Małgorzata Byłów, Burmistrz Gminy Milicz – Jacek Supeł, Starosta Powiatu – Piotr Lech, przedstawiciel Burmistrza pani Jadwiga Miłkowska, Dyrektor Gimnazjum w Sułowie – Pani Krystyna Piosik, przedstawiciel Rady Rodziców – Pani Jolanta Haftarczyk oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Mateusz Cisz. Tablicę poświęcił ksiądz Biskup Edward Janiak.

Uroczystości towarzyszyły liczne wystawy. W świetlicy przygotowano postery z pamiątkami pontyfikatu Jana Pawła II, wypożyczone szkole przez kolekcjonera pamiątek pontyfikatu Jana Pawła II, pana Antoniego Filipowicza oraz prace uczniów z wizerunkami Papieża; natomiast w bibliotece można było zapoznać się z wydaniami książek, albumów i czasopism o Janie Pawle II.

W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej uroczystość nadania imienia szkole prowadzili Pani Hanna Jankowska i Pan Andrzej Romanowicz. Pani dyrektor wygłosiła uroczystą laudację, czyli mowę pochwalną obrazującą choć w części zalety naszego Patrona. Wówczas to po raz pierwszy ważna uroczystość szkolna odbywała się w obecności sztandaru szkoły. W programie artystycznym wystąpili uczniowie sułowskiego gimnazjum (recytatorzy oraz chór „Stretto”), absolwenci naszego gimnazjum oraz chór „Polifonia”.

Niezwykle miłym momentem dla całej społeczności naszego gimnazjum było złożenie na ręce Pani Dyrektor Krystyny Piosik kwiatów, życzeń i gratulacji z okazji nadania imienia Jana Pawła II przez przedstawiciela Posłanki Rzeczpospolitej Polskiej pani Ewy Wolak, przedstawicieli Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i Starostę Powiatu Milickiego, Burmistrza Gminy Milicz, prezesa Stowarzyszenia na rzecz Ekologii Humanistycznej „Ekos” – panią Krystynę Gans, Panią Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu – Wandę Wiśniewską, przedstawiciela Zarządu Klubu Seniora w Sułowie Panią Kazimierę Macieik, dyrektorów szkół powiatu milickiego, Panią Krystynę Mielnik oraz przedstawicieli Absolwentów naszego gimnazjum.

Do złotej księgi pamiątkowej Gimnazjum im. Jana Pawła w Sułowie wpisu dokonali wszyscy przybyli goście.

Galeria zdjęć z uroczystości

Do góry

Do góry

Wystawy

Do góry

Specjalne wydania gazety szkolnej "Luzak"

Uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru, 27 marca 2007 r.

Do góry

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika

film izle