Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Nasze sukcesy

Konkursy przedmiotowe

Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

Realizacji tych zadań na pewno służą różnego rodzaju konkursy i zawody sportowe.

W dziesięcioletnią historię Gimnazjum w Sułowie, wpisanych jest wiele imprez o charakterze ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, szkolnym. Uczniowie sułowskiego gimnazjum niejednokrotnie zajmowali w nich wysokie miejsca. Dokonanie selekcji i wyboru w celu opisania tych najważniejszych jest rzeczą niemożliwą, W krótkiej - przecież tylko dziesięcioletniej historii, osiągnięć jest tak wiele, ze nie sposób wszystkich wymienić. Dlatego postanowiłam, opisując osiągnięcia szkoły, nie wymieniać nazwisk nauczycieli ani uczniów, tylko skupić się na ogólnym obrazie osiągnięć. Zasługą tych wszystkich osób pracujących na sukces szkoły są liczne publikacje, prestiżowe nagrody, wyjazdy do Brukseli, do Sejmu R P, gabloty szkolne wypełnione pucharami, dyplomami, medalami. Niejednokrotnie informacje o sukcesach młodzieży sułowskiej szkoły trafiały na pierwsze strony gazet. Niektóre z imprez wpisały się już w tradycję szkolną i stały się areną najbardziej spektakularnych sukcesów. Zaliczyć do nich można:

 • Ogólnopolski konkurs Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast
 • i Wsi "Praca naukowo badawcza gimnazjalisty"
 • Ogólnopolski konkurs Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast
 • i Wsi "Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania"
 • Ogólnopolski konkurs Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"
 • Powiatowy Konkurs Chemiczny "Młody Chemik Eksperymentuje"
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
 • Międzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny
 • Powiatowy Konkurs "Bank Spółdzielczy wczoraj i dziś".

Sukcesy gimnazjalistów ze Sułowa przedstawiają poniższe zestawienia (układ chronologiczny):

Rok 2001/ 2002

 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie o Berło Liściakowego Króla
 • V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym
 • I miejsce w Powiatowym Konkursie Informatycznym
 • III miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym "Pory Roku w Dolinie Baryczy"
 • I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Krajoznawczo-Turystycznej
 • II miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego
 • I miejsce Ogólnopolskim Konkursie "Poznajemy Ojcowiznę"

Do góry

Rok 2002/2003

 • IX miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
 • II miejsce w Konkursie Wiedzy o Dolinie Baryczy
 • I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
 • I miejsce Ogólnopolskim Konkursie "Poznajemy Ojcowiznę"

Do góry

Rok 2003/2004

 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie " Europa w szkole"
 • VII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
 • III miejsce w Powiatowym Konkursie " Z Ortografią za Pan Brat"
 • I i II miejsce w Regionalnym Konkursie Wiedzy o Dolinie Baryczy
 • I miejsce Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
 • I i III miejsce w Powiatowym Konkursie Informatycznym
 • II i III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie TGP" Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania"
 • I miejsce w II Powiatowym Konkursie Informatycznym " Prezentacja naszej szkoły"
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Poznajemy Ojcowiznę"
 • I i II miejsce w Regionalnym Konkursie Wiedzy o Dolinie Baryczy
 • III miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego
 • I miejsce Powiatowym Konkursie " Dolina Baryczy w Unii Europejskiej"

Do góry

Rok 2004/ 2005

 • I miejsce w Konkursie Czytelniczym "Ania z Zielonego Wzgórza"
 • Nagroda na etapie wojewódzkim i centralnym w Ogólnopolskim Konkursie "Poznajemy Ojcowiznę"
 • Wyróżnienie w Dolnośląskim Konkursie Poetyckim
 • Wyróżnienie w Międzygimnazjalnym Konkursie Ortograficznym
 • II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej
 • V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
 • II miejsce w Regionalnym Konkursie Wiedzy o Dolinie Baryczy
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie TGP "Praca naukowo badawcza gimnazjalisty"

Do góry

Rok 2005/ 2006

 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie krajoznawczym "Poznajemy Ojcowiznę"
 • III miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o straży pożarnej
 • II miejsce w Powiatowym Turnieju "Młodzież zapobiega pożarom"
 • II miejsce w IV Powiatowym Konkursie Rysunków Komputerowych
 • II miejsce w Powiatowym Etapie Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego
 • I, II, III miejsce w Powiatowym Konkursie Chemicznym "Młody Chemik Eksperymentuje"
 • I miejsce podczas Powiatowego Finału Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
 • I miejsce w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej (w nagrodę wyjazd do Brukseli)

Do góry

Rok 2006/ 2007

 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Moje miejsce w rodzinie" Turośnia Kościelna, związanym z nauczaniem Jana Pawła II
 • I miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
 • III miejsce + wyróżnienia w II Powiatowym Konkursie Chemicznym "Młody chemik eksperymentuje"
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Wymagam od siebie, mimo że inni ode mnie nie wymagają" organizowanym przez Katolicki Uniwersytet w Lublinie
 • Wyróżnienie w Mazowieckim Konkursie Papieskim
 • Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
 • III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie TGP "Praca naukowo-badawcza gimnazjalisty"
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie TGP "Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania".
  W nagrodę laureaci obydwu Ogólnopolskich Konkursów organizowanych przez TGP odebrali z rak ówczesnego wicemarszałka Sejmu RP - Stefana Niesiołowskiego nagrody i gratulacje.

Do góry

Rok 2007/ 2008

 • Wyróżnienie w Wojewódzkim Etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
 • I Wrocławski Konkurs Chemiczny - udział w eliminacjach
 • III miejsce w Wojewódzkim Etapie oraz I drużynowo i III indywidualnie w Etapie Powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Wiem wszystko o polskiej spółdzielczości"
 • Konkurs i program "Bezpieczna szkoła" - uzyskanie Certyfikatu Szkoły Dbającej
 • o Bezpieczeństwo (Certyfikat przyznany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 06.06.2008 do 31.05.2011 r.)
 • II miejsce w II Powiatowym Konkursie "Bank Spółdzielczy wczoraj i dziś"

Do góry

Rok 2008/2009

 • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie TGP "Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania"
 • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
 • III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym "Sezam"
 • IV i V miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej (etap powiatowy)
 • III miejsce w VI Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Zdrowiu
 • III miejsce w Regionalnym Konkursie Chemicznym dla uczniów szkół gimnazjalnych "Młody chemik eksperymentuje"
 • III miejsce w I Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego
 • I i II miejsce w III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Patronie Janie Pawle II
 • I, II, i III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
 • I miejsce w I Powiatowym Konkursie Fizycznym
 • II miejsce drużyny w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego
 • III miejsce w Konkursie organizowanym w ramach projektu "50/50 - bezinwestycyjne oszczędzanie energii"
 • Wyróżnienie - w IX Powiatowym Konkursie Młodych Informatyków
 • I, III, IV miejsce w I Powiatowym Konkursie Matematycznym "Młody Pitagorejczyk"
 • II miejsce w Regionalnym Konkursie Wiedzy o Dolinie Baryczy
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym GENIUSZ
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym SEZAM
 • I miejsce w III Konkursie Powiatowym "Bank Spółdzielczy wczoraj i dziś"

Do góry

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika

film izle