Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Nasz patron

Nadanie szkole imienia

Czas poszukiwań przez środowisko szkolne patrona jako wzoru osobowego dla wzrastającej w sułowskim gimnazjum młodzieży zwieńczyła Uchwała Nr VLI/ 368/ 06 Rady Gminy Milicz z dnia 29.06.2006 r., na mocy której nadano szkole imię Jana Pawła II - niezaprzeczalnie największego Polaka, wybitnego filozofa, kapłana, wyjątkowego w historii Kościoła Katolickiego Papieża, poety i Przyjaciela ludzi młodych. Tak wybitny Patron to wyróżnienie, ale i wielkie zobowiązanie dla uczniów, rodziców, całej kadry szkoły i wszystkich jej pracowników.

Zewnętrzna uroczystość nadania szkole imienia miała miejsce 31 marca 2007 r. przewodniczył jej z ramienia Jego Ekscelencji Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego Mariana Gołębiewskiego Ksiądz Biskup Edward Janiak. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, przedstawiciele władz Gminy Milicz, Uczniowie, Rodzice, społeczność lokalna, Przyjaciele Szkoły, Dyrektorzy okolicznych szkół wszystkich etapów kształcenia, Sponsorzy sztandaru i tablicy pamiątkowej, Absolwenci Gimnazjum.

TablicaDo góry

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika

film izle