Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Region

Powiat milicki, w którym znajduje się Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie,położony jest w północno-wschodniej części województwa dolonośląskiego przy granicy z Wielkopolską, w Dolinie Baryczy.

W czerwcu 1996 r. w celu zachowania wartości przyrodniczych, krajobrazowych i historyczno-kulturowych utworzony został park krajobrazowy "Dolina Baryczy", w granicach którep leży większość terenu powiatu milickiego. Dolina Baryczy to teren o wyjątkowym znaczeniu przyrodniczym, charakteryzującym się wielką różnorodnością środowiska. Do szczególnie cennych należą naturalne zbiorowiska roślinności wodnej i bagiennej, obszary torfowik niskich i przejśiowcych, łąk czy olsów i łęgów nadrzecznych.

W Dolinie Baryczy znajduje się jeden z najciekawszych w Polsce i Europie środkowej rezerwat ornitologiczny "Stawy Milickie" utworzony w 1963 roku. Rezerwat powstał dla ochrony wielu występującyh tu cennych i rzadkich gatunków ptaków oraz miejsc ich gniazdowania, żerowania, odpoczynku. To właśnie tu w rezerwacie ornitologicznym stwierdzono występowanie 276 gatunków ptaków, w tym 166 lęgowych. Stawy Milickie znalazły się wśród 13 jezior i obszarów wodych objętych światowym programem ochrony jezior "Living Lakes" obok takich miejsc, jak Jezioro Bodeńskie, jezioro Bajkał, Morze Martwe.

W Dolinie Baryczy obok zróżnicowanego krajobrazu, licznych stawów i lasów, znajdują sę miejscowości, które posiadają bardzo cenne skarby kultury - zabytki architektury świeckiej i sakralnej.

Bogactwo przyrody i skarby kulturyw naszej okolicy stały się naturalnym warsztatem dydaktycznym.Są tu ścieżki przyrodnicze i regionalne, które służą młodzieży i studentom oraz dorosłym do poznawania bogactwa przyrody i kultur regionu oraz aktywnego wypoczynku.

Fragment "Słowa wstępnego" do publikacji "Skarby naszej okolicy". Opracowała p. Krystyna Piosik

Skarby naszej okolicy

Fragment publikacji powstałej w wyniku realizacji projektu pod tym samym tytułem w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie i Gimnazjum we Wróblińcu

Autorzy zdjęć (uczniowie Gimnazjum w Sułowie):
Tomasz Winnicki, Łukasz Śmierzchała, Adriana Łukaszewska, Karolina Matuszczak, Barbara Iwanicka, Tomasz Ratajek, Aleksandra Chyb, Michał Pyczak, Kinga Górnicka, Karolina Bigiej, Dorota Grodzińska.

Do góry

Zobacz również

Więcej na temat atrakcji Doliny Baryczy znaleźć można na stronach internetowych
www.barycz.pl

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika

film izle