Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Pomoce dydaktyczne

Prace w standardzie

Prace w standardzie - infromacja dla uczniów (pdf)

Nie tylko dla orłów!

Zbiór dyktand dla uczniów klas I - IIII Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie"
na podstawie publikacji Teresy Droś i Ewy Roślik "Język polski. Zbiór dyktand" opracowały Mirosława Baczkowska-Milian i Anna Tyczyńska

Wszystkie pliki w formacie PDF. Do ich przeglądania potrzebny jest darmowy program (tzw. przedlądarka plików PDF) np. Adobe Reader lub Foxit Reader. Zobacz tutaj.

u i ó (38,7 KB)
rz i ż (58,6KB)
ch i h (32KB)
ą i ę (46,9KB)
nie (39,7KB)
różne (28,1KB)

Formy wypowiedzi

Wzory form wypowiedzi dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie na podstawie:
Bliżej słowa. Podręcznik dla klasy 1; 2; 3. Ewa Horwath, Grażyna Kiełb
przygotowały Mirosława Baczkowska-Milian oraz Anna Tyczyńska
Klasa 1 (2,1 MB)
Klasa 2 (2,47 MB)
Wskazówki dotyczące pisania rozprawki (90 KB)
Klasa 3 (1,15 MB)

Zawartość poszczególnych plików

KLASA 1
Argument
Charakterystyka postaci
Dedykacja
E-mail (list internetowy)
Gratulacje
Instrukcja
Kartka z dziennika
Kodeks postępowania
List tradycyjny (prywatny)
Notatka
Ogłoszenie
Opis przedmiotu
Opis postaci
Opowiadanie
Podziękowanie
Scenariusz teatralny
Sprawozdanie radiowe
Streszczenie
Zapis dialogu
Zaproszenie
Życzenia

KLASA 2
Artykuł problemowy
Charakterystyka porównawcza postaci
Definicja słownikowa
Kondolencje
List otwarty
Opinia
Opis obrazu
Opis przeżyć
Opis sytuacji
Prezentacja
Prezentacja multimedialna
Przemówienie (mowa)
Przeprosiny
Recenzja filmu lub spektaklu teatralnego
Reklama
Sztuka dyskutowania
Sztuka recytacji
Wywiad

KLASA 3
Biogram (notatka biograficzna)
CV (curriculum vitae)
List motywacyjny
Notatka encyklopedyczna
Podanie
Protokół
Sztuka konwersacji
Wprowadzenie cytatu

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika

film izle