Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Pracownicy Szkoły Podstawowej
im. Juliusza Słowackiego w Sułowie
(rok szkolny 2017/2018)

Kadra pedagogiczna

Dyrekcja

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Sułowie m. Juliusza Słowackiego mgr inż. Wiesław Mulik

Wicedyrektor
Szkoły Podstawowej w Sułowie m. Juliusza Słowackiego mgr Paweł Pudłowski

Nauczyciele

Nauczyciele nauczania przedszkolnego
mgr Agata Mazur
mgr Agnieszka Bruder
mgr Malwina Flaga

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
mgr Jolanta Ziębikiewicz
mgr Dorota Kowalska
mgr Elżbieta Zmuda
mgr Joanna Pałczyńska
mgr Elżnieta Milian
mgr Grażyna Łysoń
mgr Marlena Wasiczko

Katecheci
Anna Karpińska
ks. Mateusz Krzywda

Nauczyciele języka polskiego
mgr Anetta Mulik
mgr Barbara Jadczyk
mgr Alina Snażyk
mgr Mirosława Baczkowska- Milian
mgr Eliza Czyrek

Nauczyciele języka angielskiego
mgr Izabela Zyber
mgr Bogumił Piosik
mgr Aleksandra Kocur

Nauczyciele języka niemieckiego
mgr Edyta Bieganek

Nauczyciele historii
mgr Barbara Jadczyk
mgr Agnieszka Sadownik

Nauczyciel muzyki, plastyki
mgr Anetta Mulik
mgr Alina Snażyk
mgr Eliza Czyrek

Nauczyciele matematyki
mgr Dorota Gibasiewicz
mgr Renata Pałka
mgr Anna Tyczyńska

Nauczyciel przyrody
mgr Ryszard Ziębikiewicz

Nauczyciel informatyki
mgr Mirosława Mulik
mgr Paweł Pudłowski
mgr Paulina Jasińska
mgr Anna Tyczyńska

Nauczyciele techniki
mgr Dorota Haniszewska
mgr Ryszard Ziębikiewicz

Nauczyciele wychowania fizycznego
mgr Paweł Pudłowski
mgr Dorota Haniszewska
mgr Andrzej Romanowicz
mgr Mateusz Babiarz

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
mgr Mirosława Mulik
mgr Katarzyna Szafraniec

Fizyka
mgr Anna Tyczyńska

Geografia
mgr Ryszard Ziębikiewicz
mgr Włodzimierz Ranoszek

Biologia
mgr Katarzyna Szafraniec
mgr Magdalena Dzielicka

Wiedza o społeczeństwie
mgr Agnieszka Sadownik

Chemia
mgr Wiesław Mulik
mgr Katarzyna Szafraniec

Nauczyciel bibliotekarz
mgr Joanna Dolna

Nauczyciel logopeda
mgr Jolanta Ziębikiewicz

Pedagog szkolny
mgr Agnieszka Macherzyńska

Psycholog szkony
mgr Dorota Sawicka

Opiekun świetlicy
mgr Alina Snażyk
mgr Anna Gutiérrez-

Administracja i obsługa

Główna księgowa
mgr Sylwia Wójcik

Kadrowa
mgr Irena Śmierzchała

Sekretarka
mgr Danuta Zakrzewska
mgr Beata Jerzycka - referent

Intendentka
Barbara Cyfka

Kucharka
Maria Balas

Pomoc kuchenna
Ewa Selwat

Obsługa sprzątająca
Grażyna Głowacz - wożna
Leszek Owczarek - konserwator
Krzysztof Zmuda - konserwator
Krystyna Wołoszyn
Krystyna Piasecka
Krystyna Pruś
Ewa Jasińska
Maria Sikora

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika

film izle