Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Projekty edukacyjne

Projekt „Ekologia”

III semestr zajęć w ramach projektu

Żywioł „Powietrze”

W I semestrze 2012/2013, czyli w III semestrze zajęć w ramach Projektu, prowadzone były zajęcia nt. ”Środowiskowi dywersanci - hałas, odór i nadmierne oświetlenie”. Uczniowie podzielili się na grupy i przyjęli wybrane przez siebie zadania. Zapoznali się z zasadami przeprowadzenia ankiety, przeprowadzili ankiety „Wpływ hałasu, odoru i nadmiernego nocnego oświetlenia na jakość życia w mojej miejscowości”, wykonali diagramy, wykresy. Przeanalizowali model ucha ludzkiego, dokonali opisu modelu ucha. Zdefiniowali pojęcie dźwięku, podali jednostki natężenia dźwięku. Zapoznali się z definicją hałasu, wyszukali progi szkodliwości. Wykonali pomiary natężenia dźwięku za pomocą sonometru dla różnych źródeł.

Wytypowali 10 miejsc wewnątrz i na zewnątrz budynku a także na terenie ulic Sułowa do pomiarów akustycznych. Sporządzili raport oraz plakaty dotyczące klimatu akustycznego w szkole. Przedstawili całej społeczności szkolnej.

„Czy światło może być uciążliwe? ”

Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną nt. „Sztucznego światła oraz sposobów ochrony ciemnego nieba”. Poznali różne typy lamp ulicznych, które powinny być montowane w sposób umożliwiający obserwację ciemnego nieba. Wykonali plakat dotyczący ochronie ciemnego nieba. Podczas zajęć uczniowie wykonali szereg pomiarów natężenia światła za pomocą luksomierza. Dodatkowo przeprowadzono pomiary natężenia światła w tradycyjnej żarówce oraz w żarówce energooszczędnej, przeliczono stosunek natężenia światła do mocy każdej żarówki.

Podczas kolejnych zajęć przypomniano zagadnienia związane z pogodą i klimatem (składniki, sprzęt pomiarowy, jednostki) korzystając z różnych stron www, wykonali tabele porównawczą na cały tydzień, na której zanotowali informacje dotyczące różnych prognoz pogody (obserwacja tygodniowa). Poza zajęciami szkolnymi uczniowie wyszukiwali porzekadeł ludowych i przysłów dotyczących pogody takich, które będzie można zweryfikować na podstawie obserwacji pogody. Wykorzystano karty pracy P. 7.1.1.

Uczniowie realizowali projekty: „Pogoda w naszym życiu” oraz „Zanieczyszczenia powietrza – liczy się tylko dawka?”. W ramach pierwszego projektu uczniowie poznali pojęcia związane z meteorologią i synoptyką, metodykę wykonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych, prognozowali pogodę i analizowali różne prognozy. Porównywali oficjalne prognozy z rzeczywistą pogodą (tygodniowe obserwacje pogody). Uczniowie zapoznali się z interpolacja mapy (izotermy) oraz z zasadami odczytywania map pogody. Wyszukiwali w różnych źródłach informacji, porzekadeł i przysłów ludowych, które wskazywałyby na prognozę pogody (przysłowia miesięczne, pór roku, zachowanie się zwierząt i roślin). Wykonali plakaty, kalendarz przysłów i porzekadeł pogodowych. Na podstawie materiałów źródłowych i swoich obserwacji opracowali jaki wpływ na samopoczucie i zdrowie człowieka mają parametry meteorologiczne. Poznali wskaźniki biometeorologiczne i jak się je oblicza. Przygotowali ankietę „Meteoropaci są wśród nas” i przeprowadzili sondaż uliczny. Wyniki posłużyły do przygotowania prezentacji multimedialnej. W ramach drugiego projektu uczniowie zajmowali się zagadnieniami dotyczącymi zanieczyszczeniom świetlnym, ich źródłom oraz wpływu na ograniczenie obserwacji nocnego nieba. Przedstawiono sposoby ograniczenia szkodliwego oświetlenia (rodzaje lamp ulicznych) oraz innych sposobów ochrony ciemnego nieba w Polsce. Wykonano pomiary oświetlenia różnych pomieszczeń szkolnych za pomocą luxomierza oraz porównano natężenie oświetlenia z tradycyjnej żarówki oraz żarówki energooszczędnej (określenia natężenia świetlnego w przeliczeniu na jednostkę mocy w obu żarówkach). Wyniki badań przedstawione zostały w postaci plakatu. Na dzień dzisiejszy (ze względu na warunki pogodowe) nie przeprowadzono obserwacji nocnego nieba (teleskop). Każdorazowo praca uczniów kończyła się przedstawieniem wyników i wniosków. Wykonane plakaty stanowią galerię osiągnięć uczniów w ramach projektu Ekologia na korytarzu szkolnym.

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika

film izle