Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Projekty edukacyjne

Projekt „Ekologia”

O projekcie

ekologia

Od początku października 2011 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie „Ekologia - innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu”. Jesteśmy jednym z 10 gimnazjów z całej Polski, które wzięłu udział w tym projekcie.

Celem projektu było:

  • rozbudzenie ciekawości badawczej wśród młodych ludzi jako najkrótszej drogi do sukcesu w nauczaniu przedmiotów ścisłych;
  • wyedukowanie ucznia jako osoby posiadającej praktyczne umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy;
  • zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach technicznych i przyrodniczych;
  • wypracowanie i przetestowanie do 2013 r. kompleksowego, innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie czterech podmiotów:

  • Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe. Sp. z o.o.,
  • Uniwersytet Wrocławski - Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska,
  • SGS EKO-Projekt Sp. z o.o.,
  • Dr Kerth+Lampe Geo-Infometric GmbH

Zajęcia w naszej szkole odbywały się w każdy wtorek w godz. 13.50-15.30. Podczas zajęć uczniowie podzieleni na grupy wykonywali szereg doświadczeń i eksperymentów. Uczniowie uczyli się stawiać hipotezy i dobierać narzędzia do ich sprawdzenia.

Poza zajęciami w szkole, uczniowie brali udział w badaniach terenowych oraz w specjalnie organizowanych w tym celu, zajęciach na Uniwersytecie Wrocławskim.

Do góry

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika

film izle