Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Projekty edukacyjne

Projekt edukacyjny
- „Sami swoi czy obcy, czyli skąd pochodzą Dolnoślązacy z naszej okolicy?”

O projekcie

Projekt powstał przy współpracy
ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS”
oraz dofinansowaniu Gminy Milicz

Uczennice biorące udział w realizacji projektu p.t. „Sami swoi czy obcy - czyli skąd pochodzą Dolnoślązacy z naszej okolicy” napisały pytania do ankiety sprawdzającej wiedzę gimnazjalistów na temat pochodzenia ich przodków. Analiza udzielonych odpowiedzi ujawniła, że połowa uczniów zna korzenie swojej rodziny, pozostali wyrazili zainteresowanie przeszłością swoich bliskich. Zdecydowana większość młodzieży wskazała Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej jako region pochodzenia. Realizacja projektu edukacyjnego powinna dać odpowiedź na pytanie, czy obiegowa opinia jest prawdą a jeśli tak, to w jaki sposób można pomóc w zachowaniu polskości na ziemiach z których pochodzimy.

Uczennice realizujące projekt edukacyjny napisały ankietę do mieszkańców Sułowa i okolicy. Na pytania dotyczące historii osadników, przesiedleńców odpowiedzieli członkowie rodzin z wszystkich miejscowości, z których młodzież uczy się w sułowskim gimnazjum.

Sformułowanie pytań, przeprowadzenie ankiet w piętnastu miejscowościach nie sprawiło uczniom trudności, choć ten proces wymagał większej ilości czasu. Prawdziwym wyzwaniem dla młodzieży okazało się zachęcenie okolicznych mieszkańców do udzielania odpowiedzi. Wielu ankietowanych było gotowych udostępnić rodzinne pamiątki, fotografie i znalazło się kilka osób, które zgodziły się podzielić wspomnieniami.

Efektem realizacji tej części projektu edukacyjnego jest poster: mapa przedstawiająca granice II Rzeczypospolitej i współczesny obszar Polski, najważniejsze miasta i nazwy geograficzne, kierunki migracji ludności oraz szczegółowa mapa regionu sułowskiego. Obok nazwy każdej miejscowości znajduje się diagram kołowy z informacjami o pochodzeniu ludności według regionu.

Równolegle do pracy badawczo-informacyjnej prowadzone były działania woluntarystyczne: zbiórka biało-czerwonych zniczy na polskie mogiły na Kresach Wschodnich (zebrano 75), zbiórka pieniężna na sfinansowanie wyjazdu młodzieży na Ukrainę (zebrano 1396 zł.). Dwie uczennice Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie wzięły udział w akcji prowadzonej przez regionalny oddział TV Wrocław „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Dziewczynki przez 10 dni w lipcu pracowały przy porządkowaniu i odnawianiu polskiego cmentarza w miejscowości Połonne.

W dalszej części realizacji projektu edukacyjnego zostaną przeprowadzone wywiady z tymi mieszkańcami regionu, którzy pamiętają czasy powojenne. Uczennice wypożyczyły już pamiątki, najczęściej fotografie a w najbliższym czasie wysłuchają wspomnień i ciekawostek.

Prezentacja posteru, wystawa fotografii, prezentacja multimedialna i publikacja w pracy zbiorowej przewidziana jest na maj 2013 roku. W tym samym czasie zostanie także przeprowadzona ewaluacja projektu edukacyjnego: zostaną zebrane i poddane analizie opinie uczniów biorących udział w projekcie oraz ich rówieśników (ankieta), zostaną ocenione rezultaty pracy (na podstawie kart pracy: karty samooceny, oceny koleżeńskiej i nauczyciela).

Wydaje się nam, że realizacja projektu edukacyjnego „Sami swoi czy obcy - czyli skąd pochodzą Dolnoślązacy z naszej okolicy? ”jest ważna dla uczniów i dla środowiska lokalnego. Uczennice zauważyły, że poznawanie historii, poszukiwanie prawdy może być twórcze i ciekawe a systematyczna praca, bezinteresowna wola służenia innym ludziom przynosi efekty i daje satysfakcję.

Mirosława Baczkowska-Milian, Agnieszka Sadownik

Publikacja z projektu

    pdf
  • Pobierz
    Format pliku: pdf
    Rozmiar pliku: 687 KB

Do góry

Zobacz również ...

Sprawozdanie z akcji porządkowania polskich mogił na ukraińskich cmentarzach (lipiec 2012)
Sprawozdanie z akcji porządkowania polskich mogił na ukraińskich cmentarzach (lipiec 2013)
[17.05.2013] Podsumowanie projektu „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika

film izle