Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Projekty edukacyjne

Projekty szkolne

Projekty edukacyjne w naszej szkole

Szkoła to miejsce, w którym uczeń zdobywa wiedzę, umiejętności, przygotowuje się do dorosłego życia. W szkole także kształtuje się jego system wartości, stosunek do tradycji. Wachlarz metod nauczania jest różnorodny, wysokie efekty dają te, które stawiają na aktywność i twórczość ucznia. Taką metodą jest projekt, nazywany często królem metod aktywizujących. Nauczanie metodą projektu zostało wprowadzone w szkołach amerykańskich przeszło 100 lat temu. Pierwsze próby nauczania metodą projektu w Polsce podjęto w 1928 r.

Projekt to indywidualna lub zespołowa praca ucznia na zadany temat, która może trwać kilka tygodni lub miesięcy. Pracując metodą projektu uczeń przygotowuje się do dorosłego życia. W wielu zawodach pracuje się już dziś od projektu do projektu.

Dobry projekt pogłębia szkolną edukację, jest powiązany z programem, jednocześnie odpowiada zainteresowaniom uczniów i łączy celowe działania praktyczne z pracą umysłową. Realizacja projektu obejmuje przygotowanie, planowanie, działanie, prezentację i ocenę. Nauczanie projektowe to metoda systematycznie stosowana w naszym Gimnazjum. Pierwsze udane próby pracy metodą projektu w naszej szkole rozpoczęły się już w 2001 r. Były to projekty ekologiczne. Wykaz projektów ekologicznych realizowanych w naszej szkole tutaj (pdf, 164 KB).

W kwietniu 2002 r. odbył się finał pierwszego projektu ogólnoszkolnego "Misterium Chleba". Prezentacja kolejnego projektu "Boże Narodzenie" miała miejsce 12.12.2002 r. "Mój szkolny kolega z Afryki" to kolejny ogólnoszkolny projekt realizowany w 2003 r. w naszym Gimnazjum. W kwietniu 2004 r. odbyły się dwa kolejne projekty: "Wielkanoc" i "Poznajemy Europę". Wykaz wszystkich projektów ogólnoszkolnych realizowanych w naszej szkole tutaj (pdf. 116 KB). Niektóre z tych projektów na stałe zostały wpisane w harmonogram pracy szkoły i odbywają się cyklicznie. Zamysłem Dyrekcji i Rady Pedagogicznej jest, by uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie, podczas trzyletniego cyklu nauki, miał możliwość aktywnie uczestniczyć w trzech ogólnoszkolnych projektach: "Misterium Chleba", "Boże Narodzenie", "Wielkanoc".

Wykaz projektów ogólnoszkolnych, ekologicznych i przedmiotowych organizowanych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie w latach 2005-2011

Do góry

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika

film izle