Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Rada Rodziców

Strona na Facebooku https://www.facebook.com/r.rodzicow

Ogłoszenia

Składki w szkole można wpłacać od 2 listopada.

Skład Rady Rodziców w rok szkolny 2017/2018

  • Małgorzata Samól - przewodnicząca
  • Justyna Peniowicz - zastępca przewodniczącego
  • Marta Szponik - skarbnik
  • Aleksandra Gul-Kępska - sekretarz

Kompetencje

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

  1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: - programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, - programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
  2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
  3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
  4. Przeznaczenie składek zbieranych na fundusz Rady Rodziców to m.in. - pomoc dzieciom najbardziej potrzebującym, - przygotowanie paczek na Mikołaja - organizacja Dnia Dziecka, zabawy karnawałowej dla dzieci, zabawy andrzejkowej, - zorganizowanie pożegnania klas VI - wsparcie samorządu uczniowskiego w ich działaniach, - dofinansowanie wycieczek, - zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach itp.

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika