Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Terminarz spotkań z rodzicami

Rok szkolny 2017/2018

21.09.2017r.

Zebranie rodziców:

  • Organizacja roku szkolnego 2017/2018
  • Omówienie wybranych zagadnień dotyczących organizacji roku szkolnego
  • Przedstawienie założeń koncepcji pracy szkoły i najważniejszych zadań proponowanych do realizacji w tworzonych planach pracy,
  • Zapoznanie z Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
  • Wprowadzenie przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w kl. IV,V,VI,VII,II i III Gimnazjum; spotkanie z nauczycielem prowadzącym te zajęcia,
  • Propozycje do planów pracy wychowawcy klasowego
  • Przekazanie informacji na temat postępów w nauce i zachowania uczniów. Wybór trójek klasowych i Rady Rodziców.

08.11.2017 r.

Wywiadówka śródokresowa – prelekcja dla rodziców

14.12.2017 r.

  • Otwarty czwartek.
  • Przekazanie rodzicom proponowanych ocen za I semestr

31.01.2018 r.

Wywiadówka okresowa prezentacja programu „Jasełka”, zapoznanie z wynikami po I semestrze

07.03.2018r.

Otwarta środa

25.04.2018 r.

Wywiadówka śródokresowa. Prezentacja dorobku i elementów projektu „festiwal małych form teatralnych”

23.05.2018 r.

Otwarta środa. Przekazanie rodzicom proponowanych ocen za II semestr

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika