Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Ważne adresy

Punkt konsultacyjno-interwencyjny przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej "Salus"
Milicz ul. Wojska Polskiego 21
tel. 71 383 19 42
0608 768 732
Przyjmuje: w środy w godz. 10.00-12:00 i 15:00-19:00


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Trzebnicka 4B (dawny internat ZS) 56-300 Milicz
tel. 71 383 20 57
Przyjmuje: codziennie od godz. 7:30 do 15:30.


Powiatowe Cenrum Pomocy Rodzinie

ul. Trzebnicka 4B (dawny internat ZS) 56-300 Milicz
tel. 71 384 13 84
Przyjmuje: poniedziałek - piątek godz. od 7:00 do 15:30.
środa godz. od 8:00 do 16:00


Ogólnpolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"

0801 120 002 - płatny pierwszy impuls poniedziałek - sobota godz.10:00-22:00, niedziela i święta godz. 10:00-16:00.
- 22 666 00 60 - telefon pełnołatny, poniedziałek-piątek godz. 10:00-22:00
- www.niebieskalinia.pl

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika