Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Aktualności

Kliknij na nazwę miesiąca i wybierz wydarzenie z listy.

Święto Niepodległości w Sułowie

Dnia 10 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. W uroczystym apelu, który rozpoczął się od wprowadzenia sztandarów szkoły i odśpiewania hymnu państwowego, wzięli udział uczniowie szkoły, dyrekcja i nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście.

Pan dyrektor Wiesław Mulik przywitał burmistrza gminy Milicz pana Piotra Lecha, radną gminy Milicz panią Jadwigę Janczurę, radnego gminy Milicz pana Stanisława Kuśnierza, sołtysa Sułowa panią Mariolę Góral, przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Sułowie.

Akademia z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości była znakomitą okazją do przypomnienia młodzieży o wartości wolności i przekazania uczniom zasad patriotyzmu. Uczniowie klasy III b recytowali wiersze, których treść przybliżyła zgromadzonym polską drogę do niepodległości a chór „Szkolne nutki” zaśpiewał pieśni patriotyczne. Cały występ został nagrodzony brawami. Przewodnicząca szkoły podziękowała uczniom za występ w programie artystycznym a nauczycielkom za przygotowanie uczniów do udziału w akademii: pani Mirosławie Baczkowskiej-Milian, pani Elizie Czyrek, pani Anetcie Mulik, pani Edycie Bieganek, pani Agnieszce Sadownik oraz panu Andrzejowi Romanowiczowi.

W swoim wystąpieniu burmistrz Piotr Lech przypomniał zgromadzonym, że dzień11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Polski a Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia sukces Polaków w dążeniu do odzyskania utraconej wolności. Pan Piotr Lech zwrócił uwagę na biało - czerwony wystrój sali, pochwalił uczniów za zaśpiewany w całości hymn oraz za prezentację pocztów sztandarowych.

Następnie głos zabrał pan Wiesław Mulik, który powiedział, że polska poezja i pieśni patriotyczne pomagają nam zrozumieć uczucia przodków walczących o niepodległość oraz znaczenie odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. Pan dyrektor pogratulował pięknego programu artystycznego, podziękował występującym uczniom i organizatorom akademii.

Na zakończenie uroczystości zostali nagrodzeni uczniowie, którzy przygotowali najładniejsze kotyliony okolicznościowe. Pan dyrektor Wiesław Mulik oraz pani Katarzyna Szafraniec, organizatorka konkursu, wręczyli uczniom dyplomy oraz nagrody rzeczowe

Do góry

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika

film izle