Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz

Aktualności

Kliknij na nazwę miesiąca i wybierz wydarzenie z listy.

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13 października 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Słowa powitania pan dyrektor Wiesław Mulik skierował do sołtysa Sułowa pani Marioli Góral oraz nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także uczniów wszystkich klas naszej szkoły. W swoim wystąpieniu pan dyrektor podkreślił znaczącą rolę szkoły w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży oraz złożył życzenia nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji. Odczytał również listy z życzeniami i podziękowaniami od Burmistrza Gminy Milicz p. Piotra Lecha i Rzecznika Praw Dziecka p. Marka Michalaka. Nawiązując do zadań szkoły, pan dyrektor poinformował, że Dolnośląski Kurator Oświaty przyznał szkole Certyfikat „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” (w ten sposób Komisja Konkursowa wyróżniła sułowskie gimnazjum i 12 innych szkół spośród 66 placówek, które wzięły udział w XIII edycji Dolnośląskiego Konkursu „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”; koordynatorem w szkole była p. Agnieszka Sadownik). Następnie pan dyrektor przekazał uczniom kl. III gimnazjum: Wiktorii Wołyniak, Karinie Pawlak, Jakubowi Skowronowi, Danielowi Klimkiewiczowi i Damianowi Kłódce dyplomy uczestnictwa w zorganizowanych przez SD PTCh Wrocław, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS Warsztatach Edukacyjnych w ramach Ogólnopolskiej Konferencji dla Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych i Nauczycieli Chemii pt. „Innowacyjność w nauczaniu chemii” podczas 60. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego we Wrocławiu, podpisane przez Przewodniczącą Sekcji Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału PTCh Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS p. Krystynę Gans. Podziękowanie za udział z młodzieżą gimnazjum w wakacyjnym wyjeździe na Kresy w celu porządkowania polskich nekropolii w ramach akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia” odebrał p. Bogumił Piosik. Następnie uczniowie zaprezentowali program artystyczny, na który złożyły się wiersze, piosenki i utwory instrumentalne. Podziękowania i życzenia wyrecytowali uczniowie koła teatralnego klas I-III, którego opiekunką jest p. Elżbieta Milian. W następnej kolejności wystąpili w montażu słowno-muzycznym uczniowie klas starszych. Oprawę muzyczną przygotowali uczniowie – chór „Szkolne Nutki” i soliści – pod kierunkiem p. Anetty Mulik. Część mówioną przedstawili uczniowie przygotowani przez p. Mirosławę Baczkowską-Milian (również autorkę scenariusza). Wystrój sali był dziełem uczniów pod kierunkiem p. Anny Gutiérrez. Obsługę fotograficzną prowadziła p. Anna Tyczyńska, natomiast uczniami odpowiedzialnymi za stronę techniczną zarządzali p. Andrzej Romanowicz, p. Mateusz Babiarz i p. Grażyna Głowacz. Koordynatorem obchodów święta był Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. Katarzyny Szafraniec.

Podsumowując uroczystość, pan dyrektor podziękował uczniom i przygotowującym ich nauczycielom oraz pracownikom szkoły za bardzo wysoki poziom uroczystości i piękny przekaz treści. Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia z okazji ich święta oraz słodki upominek wręczyła sołtys Sułowa p. Mariola Góral.

Do góry

Dla rodziców

moodle
Muzeum drzewa

Regionalne Projekty Badawcze

Linki

Narodowy Memoriał Młodzieży

Projekt pomnika

film izle